Eglwys Bresbyteraidd Cymru / The Presbyterian Church of Wales
Capel y Garn, Bow Street
 Gweinidog: Y Parch. Ddr R. Watcyn James
 Ysgrifennydd: Mr Alan Wynne Jones
Y Capel
 

Dyddiadur y Garn - Beth sy'n digwydd


Gwasanaethau

Cynhelir oedfaon yn y capel am 10 a 5 o'r gloch bob Sul.
Trefnir nifer o oedfaon i holl gapeli gofalaeth y Garn ar y cyd, a byddwn yn cydaddoli tuag unwaith y mis gyda Chapel Noddfa, a phob Sul yn ystod mis Awst.

Ysgol Sul y Plant

Yn ystod oedfa'r bore adeg tymor yr ysgol, ar y cyd ag ysgol Sul Capel Noddfa.

Cymdeithas y Chwiorydd

Y prynhawn Mercher cyntaf yn y mis (o fis Hydref hyd fis Ebrill) am 2 neu 2.30 o'r gloch.

Grŵp Help Llaw

Pnawn Mercher am 2.30 o'r gloch pan na fydd cyfarfod o Gymdeithas y Chwiorydd.

Y Gymdeithas Lenyddol

Unwaith y mis am 7.30 o'r gloch ar nos Wener o fis Hydref hyd fis Mawrth.

 
Oedfa'r ofalaeth dan arweiniad y Gweinidog, y Parch Ddr R Watcyn James
Dyddiad/Amser Bore Sul 22 Gor 2018, 10 o'r goch
Lleoliad Capel Pen-llwyn, Capel Bangor


Oedfa dan arweiniad y Parch John Roberts
Dyddiad/Amser Bore Sul 29 Gor 2018, 10 o'r goch
Lleoliad Capel Noddfa
DS Mae hyn wedi newid ers cyhoeddi 'Gair o'r Garn'

Oedfa'r bore
Dyddiad/Amser Bore Sul 05 Awst 2018, 10 o'r goch
Lleoliad Capel Noddfa


Oedfa dan arweiniad Mr Lyndon Lloyd
Dyddiad/Amser Bore Sul 12 Awst 2018, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa'r bore
Dyddiad/Amser Bore Sul 19 Awst 2018, 10 o'r goch
Lleoliad Capel Noddfa


Oedfa dan arweiniad Miss Beti Griffiths
Dyddiad/Amser Bore Sul 26 Awst 2018, 10 o'r goch
Lleoliad Capel y Garn


Oedfa'r ofalaeth dan arweiniad y Gweinidog, y Parch Ddr R Watcyn James
Dyddiad/Amser Bore Sul 02 Medi 2018, 10 o'r goch
Lleoliad Capel Rehoboth, Taliesin